søndag 16. januar 2011

Kildekritikk

Mange unge og uerfarene skrivere gjør den feilen å ikke være kritisk nok til kildene de velger å bruke i en eventuell tekst. De fleste tenker at det som står på nettet er fakta. Uansett hvilken side, hvem som har lagt det ut osv. Dette eri aller høyeste grad feil. Kildekritikk er svært viktig for alle som skal skrive en tekst basert på fakta man må finne selv. Kildekritikk vil si å være kritisk til de kildene man bruker. Så godt som ingen kilder er helt feilfrie. Den beste måten å være kildekritisk er å sjekke samme fakta på flere steder. Da er sansynligheten høyere for at det som står, stemmer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar