mandag 14. mars 2011

Novelle analyse.

I dag skulle vi analysere to noveller muntlig i grupper. Til dette måtte vi jo selvfølgelig forberede oss. Jeg valgte for øvrig å analysere "Pass deg for ulven" og "Prinsessa av Burundi". Måten jeg forberedte meg på var å lese nøye gjennom novellene to ganger for å være sikker på at jeg fikk med meg alt. Deretter analyserte jeg de og skrev ned analysen som en fullverdig tekst. Når jeg var ferdig med dette på begge novellene gjorde jeg teksten om til stikkord.

Jeg synes at samtalen gikk relativt bra, men den kunne vel godt bedre. Men det er jo litt vanskelig å få frem alt man vet og kan i en gruppe, ettersom man ikke bare kan gjenta det det andre sier. Men det er jo en utfordring. Til tross for det føler jeg det gikk bra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar